Min sabotør

Oppdatert: 4. nov. 2018


Kortversjonen er at jeg ikke deltok på konferansen...

For en tid tilbake ble jeg invitert til å holde et foredrag med temaet "Mind Your Body - Move Your Mind", et system jeg jobber med på mitt studio og et tema som jeg brenner for i min egen praksis. Kortversjonen er at jeg ikke deltok på denne konferansen, hverken som foreleser eller deltaker. Den lange versjonen får du om du leser videre.


Jeg er sikker på at mange kjenner seg igjen i dette temaet, der vi oppdager at "noe" tar styringen i enkelte situasjoner. Det være seg å bakke ut i bestemte settinger, eller at vi handler ut fra et sted som ikke er "oss". Gjennom mitt personlige "forskningsprosjekt" godt hjulpet av uunnværlig kunnskap fra andre som jobber i dette feltet, forsøker jeg å finne veien inn til kjernen i meg selv. Når det er sagt, oppdager jeg stadig at denne "kjernen" flytter på seg, akkurat som regnbuen gjør når vi beveger oss. Men, det at vi er i stadig endring, kan vi snu til vår fordel gjennom at vi over tid får sett en utfordring fra flere ulike vinkler. Som å diskutere med seg selv, uten å forholde seg til andres perspektiver.


Men la oss kjenne litt på sabotøren. Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva er hennes oppdrag?


For meg er sabotøren en blanding av alt som er Meg. Alle mine gode og mindre bra sider, det jeg kan og ikke kan, det jeg er, ønsker eller ikke ønsker å være. Hun er vakker og et monster på samme tid gjennom transformasjoner som huldra i skogens dyp. Hun er min ubevisste dels hukommelse. Sabotøren kommer fra fortiden gjennom alle mine opplevelser, der hun lager en vev av forbindelser frem til det sekundet jeg befinner meg nå. Om hun får operere i fri dressur, er hennes oppdrag er å beskytte meg, en jobb hun tar skikkelig seriøst! Hun er rå på risikovurdering, og avblåser alt som har potensiale for å skape smerte på ett eller flere plan.


Som du nå sikkert skjønner er hun en viktig del av oss, og redder oss når vi er i ferd med å gå inn i områder som ikke er bra. Men, hun redder oss også fra det som bare kanskje kan gå galt, og bidrar dermed til at vi velger bort det som er ment for oss fordi vi mister troen på oss selv.


Hvorfor lar vi oss styre av disse uhensiktsmessige strategiene? Vi tillater oss rett og slett å gi denne begrensede energien full tilgang. Dette gjør vi ofte på grunn av frykt for konsekvenser. Jeg klarer helt fint å la meg overbevise om at alle andre er bedre og flinkere, og at det jeg har å komme med er selvfølgeligheter som ingen har interesse av. Kanskje avviser jeg andre fordi jeg selv føler frykt for å bli avvist, eller oppfører meg usympatisk for å unngå at noen tar kontakt.


"Mind Your Body - Move Your Mind" handler nettopp om å rette oppmerksomheten mot sin egen kropp, for deretter å kunne oppleve sinnets bevegelse gjennom våre begrensninger og muligheter. Det er nesten litt komisk at sabotøren i meg klarte å hindre min deltakelse på konferansen, da temaet nettopp var å spotte det som stopper oss.


Jeg jobber selv hver dag med mine egne utfordringer, og opplever at dette arbeidet gir meg stadig større frihet til å velge det livet jeg ønsker. Og jeg takker ja til neste invitasjon!


Hjertklem Ellen Sol

336 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle