Magi mellom kaos og balanseDen virkelige vekst skjer i spenningsfeltet mellom kaos og balanse. Gjennom bevegelse. Gjennom frykt og nye landskap. Her skapes magi hver eneste dag, om vi våger å kjenne etter.

Endring er relativt. For noen handler det om små justeringer mens for andre snakker man store omveltninger. I løpet av et liv ønsker eller opplever vi endringer mange ganger. Det kan være forhold til jobb, fritid, helse, sosialt, familie, økonomi, ... Men, hvordan forholder vi oss til endringer? Dette finnes det like mange svar på som det finnes mennesker, men om vi skreller det hele ned til kjernen kan vi kanskje trekke noen gjenkjennbare tråder.


Frykt og endringer henger tett sammen, og de aller fleste har nok følt på dette i ulike sammenhenger. Vi kan leve store deler av livet i frykt. Dette er ofte den grunnleggende motivasjonen i mye av det vi foretar oss i livet, enten man snakker om jobb, relasjoner eller helse. De fleste av våre viktigste avgjørelser tar vi blant annet på bakgrunn av frykt for avvisning, frykt for tap, frykt for sykdom eller frykt for død. Noen elsker endringer. De kan ikke tenke seg et liv uten raske skifter som bringer med seg uforutsette momenter. Det betyr ikke at de ikke har frykt, men frykten oppleves mer som et viktig element i egen drivkraft.


I løpet av livet opplever de fleste å komme i situasjoner som er utfordrende, der man må reorientere seg i forhold til seg selv eller omgivelsene. Dette utløses spesielt gjennom dramatiske hendelser i forbindelse med sykdom, jobb eller personlige relasjoner. Det er som om kroppen plutselig blir klar over at den er nødt til å ta egne grep istedenfor å bare la seg drifte uten egentlige mål og meninger. Kanskje handler det i bunnen om overlevelse, og at kampen om det som befinner seg utenfor plutselig er deg selv? Der speilbildet forvrenges av forholdet mellom oss og verden, og man oppdager det store gapet mellom sine egne og andres forestillinger. Der fliker av landskap som både virker kjent og ukjent avdekkes og skaper uro i det som vi trodde var sannhet, stabilitet og balanse. Frykten får fritt spillerom, og tar styringen gjennom overgivelse, flukt eller angrep.


Mange som går inn i prosesser hvor man bestemmer seg for å gjøre mindre eller større endringer, har en tanke om at målet befinner seg der balansen holder alle livets viktige deler på plass. Der vi ikke trenger å forholde oss til det som forsøker å rykke oss ut fra eller inn i "noe". Der vi kan "være", i trygghet for alt som forsøker å skape bølger. Dette kan være en nødvendig plass å hvile, og da skal man kjenne på at det er helt greit. Men hva oppnår man egentlig i denne tilstanden?


"Mind Your Body - Move Your Mind" er mitt hjertebarn. Et mantra, en tanke som strekker seg ut fra senter og knytter sammen alt. Jeg ser sammenhenger og oppfordrer til bevegelse, gjennom å røre ved både kropp, sinn og sjel. Om jeg arbeider med mine egne eller andres følelser, går jeg ut fra de samme prinsippene. Det handler i bunnen om at endring er bevegelse, og bare kan finne sted om vi virkelig er i bevegelse. Balanse er plassen hvor vi hviler, og det nøytrale stedet som vi kommer tilbake til mellom "slagene". Balanse blir mer et bilde på den kraften som utfordrer kaos, og midt mellom disse er der den virkelige utviklingen og magien finner sted! Her blir endring ikke en destruktiv kraft, men positiv vekst. - Utfordre spenningsfeltet mellom kaos og balanse!


Hjerteklem EllenSol

56 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle