Gamle overbevisninger

Da var jeg igjen tilbake på dette temaet, og vet egentlig at dette alltid vil følge meg i hver setning jeg skriver. For det er nesten det viktigste i verden, hvis vi ikke sammenligner med urettferdighet, skjevfordeling eller undertrykkelse. Men faktisk kan det i overført betydning spille en rolle i forhold til disse utfordringen også, for begrensende overbevisninger kan også hindre oss i å se eller ta inn over oss deler av verdensbildet vi lever i akkurat nå.Men nå handler det om deg, og dine gamle begrensende overbevisninger. De som gjør at du tar dine valg, kanskje på bakgrunn av overbevisninger som er gått ut på dato for lenge siden. I noen tilfeller så langt tilbake at du befant deg i en annen tid og på et annet sted, med opplevelser som merket deg så kraftig at de satte sine spor i ditt energetiske felt. Eller kanskje det er opplevelser fra nær fortid som setter tonen for hvordan du skal reagere når noen hever røsten eller du møter bestemte mennesker du instinktivt føler motstand mot.


Energetisk vet du hva det handler om, selv om du ikke klarer å finne ord. Det er noe ullent som kan ha stor innvirkning på de valgene du gjør i livet, både i forhold til de store linjene og de små tingene som følger deg i hverdagen. For mange er begrensende overbevisninger med på å stoppe dem i deres livsoppgave, fordi frykten tar overhånd eller kontrollbehovet blir for sterkt.


Utfordringen med begrensende overbevisninger er at de på en måte kan virke ganske uhåndgripelig, for som oftest tilhører de en “annen” verden som er mer utilgjengelig. Men det er ikke helt sant. Mye av denne informasjonen ligger rett foran nesen på oss, og er tilgjengelig bare vi trener opp vår oppmerksomhet til det som skjer i vår ytre og indre sfære. Det handler om den følelsen som dukker opp i bestemte sammenhenger, som et uforklarlig følelsesutbrudd eller noe som fører til at du trekker deg fra en konkret avtale.


Når du skal identifisere og jobbe med dine begrensende overbevisninger, må du på en eller annen måte komme i kontakt med opprinnelig tema og følelse. Dette er mulig gjennom meditasjoner og annet energiarbeid. Noen ganger ligger det for dypt til at du når det, kanskje på grunn av all den energien din sjel har investert i å skjerme seg ved å gjøre den utilgjengelig. Eller kanskje er du ikke klar for å håndtere temaet akkurat nå?


Ønsker du mer informasjon og konkrete verktøy i forhold til begrensende overbevisninger, er du velkommen til å benytte deg av alle frie ressurser i LS-insider. Dette er en fri gruppe hos www.livelilystory.noJeg ønsker deg en vakker dag!

Ellen Sol


0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle