Frihet fra begrensninger


“Jeg drømmer om å fri meg fra begerensninger og om å slippe behovet for kontroll i alle deler av mitt liv”Nytt år og nye muligheter! Det er lov å drømme og det er lov å oppnå drømmene sine!


Vi er mange som har store ønsker om gjøre endringer i vår hverdag slik at vi kan oppnå fordeler helsemessig, økonomisk, i forhold til jobb eller privat. Overgangen til nytt år virker for mange som et passende tidspunkt å innføre elementer som skal være med på å skape vårt nye liv. Jeg har det selvfølgelig også slik. Selv om jeg normalt sett ikke er den som utbasunerer mine personlige mål, har jeg tenkt å dele noen her på starten av 2020. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke er alene om å ønske meg dette, eller noen av de andre målene eller drømmene som jeg vil dele med deg etter hvert.


Så tilbake til innledningen. “Jeg drømmer om å fri meg fra begrensninger og om å slippe kontroll i alle deler av mitt liv”. For meg sier denne setningen egentlig


1: Jeg ønsker å fri meg fra begrensninger

2: Jeg ønsker å slippe behovet jeg føler for å ha kontroll på alt


Dette blir utgangspunktet videre.


Etter at jeg skrev denne setningen så jeg at den beskrev to sider av samme sak, der første del handler om begrensninger generelt. Den andre delen blir mer konkret gjennom ordet “kontroll”. Hvis jeg tar punkt 1 først; “Jeg ønsker å fri meg fra begrensninger”. For meg er begrensninger noe som hindrer meg i å være meg fullt ut. Det kan være en frykt for å snakke i forsamlinger, for å ikke ha penger til mat i morgen eller for å miste noen man er glad i. Alle disse tre eksemplene har potensiale i seg for å begrense oss i vår utfoldelse i livet, og trigges gjerne i bestemte situasjoner.

Den andre delen “Jeg ønsker å slippe behovet for kontroll i alle deler av mitt liv” er selve kjernen i hele setningen. Her blir jeg mer konkret og setter ord på det som virkelig betyr mye for meg. Kontroll kan være begrensende, i alle fall om den gjennomsyrer alt man gjør. I ytterste konsekvens er dette et behov som kan gjøre oss til frihetsberøvere, fordi man også må ha kontroll på andre mennesker. Men dit skal vi ikke bevege oss her.


Kontroll kan være begrensende gjennom at man mister impulsiviteten og går glipp av muligheter. Det kan også være at man gjør alle oppgaver selv fordi det er vanskelig å stole på at andre også kan gjøre en god jobb. Kontroll er ofte fryktrelatert gjennom at uforutsette hendelser er skumle, kanskje på bakgrunn av tidligere opplevelser. Du har sikkert noen eksempler selv som du kom på nå.


Uansett hva som er de bakenforliggende årsakene til at man opplever et kontrollbehov som hemmer oss i deler av våre liv, så er det viktig at man tør se på de. Det er den eneste måten vi kan starte reisen mot friheten.


Frihet fra begrensninger er for meg også frihet fra kontrollbehov, fordi kontrollbehov begrenser meg. Hva betyr frihet fra begrensninger for deg?


— Ønsker deg en vakker dag —

11 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle