Blokkeringer - Hva er det?


Hva er det som hindrer deg?

Om du er interessert i din egen utvikling, er det stor sannsynlighet for at du har hørt om blokkeringer. Det nevnes ofte med ulike navn, men betydningen er den samme.


Det som ofte er forskjellig, er måten man tilnærmer seg og jobber med blokkeringer på, der spennet strekker seg fra fysiske og mentale teknikker til rent energetisk arbeid. Jeg skal her forsøke å gi deg en liten oversikt som kanskje kan være med på å se forskjellen i disse ulike men samtidig like modellene.


Jeg har nok et over middels behov for å forstå og forklare, og min høyre fot er godt plantet i vitenskapelige forklaringsmodeller. Dette gir meg et annerledes utgangspunkt, og møtepunktet mellom ulike verdener skaper en for meg spennende emulsjon.


Hva er en blokkering?

For meg er en blokkering stagnert energi. Fysisk kan man merke en blokkering gjennom smerter i eller i forbindelse med muskulatur i kroppen. Dette kan være resultat av langvarig eller plutselig stress som kan gi helt eller delvis nedsatt funksjon. En blokkering kan også merkes i den fysiske kroppen som mer vage og ubestemmelige smerte-lignende følelser. F.eks det plutselige ubehaget i magen, brystet eller andre steder i kroppen.


Grunnen til at disse blokkeringene oppstår, er ofte i forbindelse med følelsesmessige påkjenninger som stress, frykt, irritasjon, sinne, osv. Det vil si at det er en link mellom følelsen og vår fysiske kropp, og denne linken er konkret energi i bevegelse.


Men hva er egentlig energi?

Energi kan forklares med lys som treffer øyet, luft som forflytter seg, lyd som entrer øret og elektrisitet som strøm gjennom stikkontakten eller utladning ved lyn. Energi er i tillegg alt liv som finnes i hav, på land og i luften. Alt som er i bevegelse, og alt er i bevegelse! Hver minste partikkel beveger seg ustanselig. Dermed kan vi si at alt i oss og rundt oss er energi, fra vinden som stryker deg over håret til musklene i kroppen som jobber når du spurter opp en bakke. Selv steinen som ligger på bakken er i bevegelse. I tillegg beskrives tankene våre som energi-impulser, og sammenhengen mellom tanker og følelser innlemmer også dette som et aspekt i begrepet energi gjennom gjensidig påvirkning.


Det vil si at …

Energi gir oss liv. Alt liv er energi, og selv i døden er vi energi. Energi i helt ren forstand er i ofte usynlig for vår øyne. Men med tanke på at energi er en del av alt, er det en del av alt vi ser rundt oss. Dette er ganske fantastisk, og jeg føler meg privilegert som kan oppleve alt som utfolder seg i utallige kombinasjoner her på jorden.


Negativ påvirkning av energi

Gjennom ulike prosjekter har det vært gjort forskning på sammenheng mellom energier og hvilken påvirkning én ting kan ha på noe annet. Det være seg ord, tanker eller handlinger. Noen kjente småskala-eksperimenter er skoleklasser som har forskjellsbehandlet planter som i utgangspunktet får de samme forutsetningene for vekst og utvikling. Næring og fysisk miljø var like, men forskjellen besto i behandling gjennom ord og følelser. Den ene planten fikk positive kommentarer hver dag, og elevene skulle tenke godt om den når de var rundt den. Den andre fikk negative kommentarer og fiendtlige tanker fra elevene. Resultatet var sjokkerende for elevene. Planten som fikk positiv oppmerksomhet vokste og virket sunnere og friskere. Planten som fikk negativ oppmerksomhet stagnerte i vekst og ble utmagret og tildels vissen.


Overført til mennesket kan vi se at det samme skjer med oss, der vi over tid tar skade av å utsette oss for følelser som kan gi fysiske og mentale blokkeringer. Utfordringen med fysiske blokkeringer er at stress i muskulatur gir dårligere blodsirkulasjon og dermed kan gi fysiske følgeskader over tid. Når det gjelder mentale blokkeringer gjelder de samme reglene, der mønster etableres og kan gi faktiske endringer på cellenivå gjennom hormonell ubalanse. Det er som om man slår på bryteren som gir kroppen beskjed om å produsere et bestemt hormon for å “hjelpe” kroppen til å redusere ubehag. F.eks stresshormon som trigger mekanismer i kroppen som “Fight or Flight”.


Starten

Så tilbake til starten. Hva er blokkeringer?


For meg er fysiske, mentale og energetiske blokkeringer stagnerte energier. Energier som endrer retning eller stopper opp på grunn av påvirkninger som vi oppfatter som negative. Det vil si at dette er en personlig opplevelse som kan opptre forskjellig fra person til person.


Dette synes jeg er et svært spennende tema, og jeg elsker å jobbe med energier på ulike måter. Føler meg privilegert som har muligheten til å bidra gjennom Yoga, meditasjon, balansering samt direkte mot frigjøring av blokkeringer. Det første og viktigste steget man kan ta, er å vende oppmerksomheten mot seg selv. Bli kjent med ditt eget hjerteslag!Hjertehilsen Ellen Sol

349 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle