Ærlig? Særlig...!


… det er stor forskjell på å lande i et tett kratt og på en gresslette------

Jeg holder på med forberedelser foran en Yoga Workshop som jeg skal starte opp med på mandag. I den forbindelsen blar jeg igjennom noe teori-materiell og finner et påbegynt blogginnlegg fra tidligere i år med tittelen “Ærlig? Særlig…!” Den slo rett inn i temaet for Workshopen, og jeg følte at perspektivet gjorde en svak dreining. Ikke et stort avvik, men selv små ujevnheter kan kaste deg høyt opp i luften drifte bort fra det egentlige budskapet.


Jeg har noen få ganger fått oppleve å dale alene ned mot jorden i fallskjerm, og vet at det er stor forskjell på å lande i et tett kratt og på en slett gressmatte. Det skal bare et ubetydelig vindpust til for at landingsstedet plutselig har endret seg, og det kan få stor betydning for resultatet.


“Med Hjertet i Hånden” handler om hjertets egenskaper med vekt på balanse og kommunikasjon. I forhold til kommunikasjon tenker man jo gjerne at vi konsentrer oss om halschakraet, men hjertet spiller en vesentlig rolle her. Jeg tenker da på den intensjonen vi går inn i samtaler med. Hva er hensikten? Ønsker jeg å oppnå noe? Har jeg en skjult agenda? Er det samsvar mellom det jeg sier og det hjertet føler? Altså, er jeg ærlig i min kommunikasjon og hvordan kan jeg virkelig finne dette ut? Temaet er viktig og opptar meg, ikke bare i jobbsammenheng men også i forhold til mine egne prosesser.


Som mennesker forsøker de fleste av oss så godt vi kan å kommunisere ut den ærlige delen av budskapet. Men mange har vi av ulike årsaker mistet kontakten med vår egen sannhet. Her tenker jeg ikke på “universelle”, “vitenskapelige” eller “menneskehetens” sannheter. Dette handler om det vi kommer i kontakt med når vi vender oppmerksomheten innover i oss selv, det som gjør oss i stand til å vite hva som er bra for oss som enkeltpersoner og for oss som fellesskap. Det unike og autentiske.


Konsekvensen kan oppleves som disharmoni mellom våre egentlige følelser og de signalene vi sender ut, og vi uttrykker under veis i større grad det vi tror omverdenen vil ha. Vårt egentlige potensiale er nærmest nedgravd under lag på lag med begrensninger. Etter hvert resulterer dette i at vi ikke lengre kjenner igjen kjernen i oss selv eller kartet under oss når er på tur inn mot målet. Det er da vi kan oppleve at det er stor forskjell på å lande i tett kratt og på en gresslette, og hele prosjektet kan bli svært ubehagelig.


Kommunikasjon har derfor en tett relasjon til vårt fjerde chakra Hjertet, der tanken og intensjonen bak det du sier er det egentlige budskapet. Så er du egentlig ærlig i din kommunikasjon, og er det i det hele tatt mulig å kommunisere 100% ærlighet?


Jeg ønsker å gi deg den samme utfordringen jeg stadig gir meg selv. Vær oppmerksom slik at du kan få den gleden å ta deg selv i å være ærlig, både inn mot deg selv og ut mot et annet menneske. Og, feir disse øyeblikkene som om de er de viktigste i ditt liv!


Hjerteklem Ellen Sol

58 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle