The Full Story

kladd
 

Inspirasjon

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Stress er en subjektiv opplevelse. Det vil si at det er vår kropp og vårt sinn som har sin helt unike opplevelse, og som har sin måte å håndtere det den utsettes for. 

Vi forbinder det ofte med stor arbeidsmengde, men det er den emosjonelle biten som gir oss den mest stressfulle opplevelsen

Stress er ofte forbundet med tap. Det kan være tap av egenverd, venner, omsorgspersoner, kontroll, ... Nå i 2022 opplever mange at livssituasjonen i seg selv trigger våre stressreaksjoner.

Stress kan begrense oss i vår livsutfoldelse i hverdagen. Den tar oss bort fra oss selv, og i ekstreme tilfeller opplever vi å bli fysisk eller mentalt syk.

Jeg vil gjerne inspirere deg til å identifisere dine egne stressreaksjoner, og gir deg verktøy som kan fri deg fra indre uro.

 

Registrer deg allerede i dag, og få tilgang på fri-materiale slik at du kan starte på din reise inn til deg selv!

Ellen Sol.png